HT Släp Sydost ABs Integritetspolicy

HT Släp Sydost AB värnar om din integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi vill med denna policy visa hur HT Släp Sydost AB behandlar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss samt hur du kan utöva dina rättigheter. Integritetspolicyn är utformad utifrån de krav som Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, ställer på HT Släp Sydost AB.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

En del av vår behandling av personuppgifter är för att skicka information till dig. Är det som så att du vill avsäga dig information finns instruktioner för detta i materialet som skickas till dig.

Riktlinjer

Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund, se nästa avsnitt, för att fullgöra våra åtagande mot dig och det lagen kräver.

Personuppgifter inkluderar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Personnummer
Användarnamn
Faktureringsinformation

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter vi har om dig har du på något sätt lämnat till oss. Det kan vara när du hyr eller köper ett släp av oss. Vill du inte längre att vi ska hantera dina personuppgifter kan du kontakta oss så tar vi bort dem. Då kommer även de åtagande vi har mot dig att upphöra.

Vilken information ger vi till dig?

När du lämnar uppgifter till oss får du också information om till vad vi kommer att använda dem till, dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och hur du kontaktar oss om du har några frågor.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har god säkerhet för våra system och ser kontinuerligt över säkerheten för att den alltid ska hålla en hög nivå. De som arbetar med personuppgifter kan enbart se de personer som de har rätt att se. Vi har ett flertal policys för hur medarbetare ska arbeta med personuppgifter.

I de fall att personuppgifter hanteras av en leverantör har vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa som säkerställer att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Samarbetsorganisationer

Då HT Släp Sydost AB har ett antal samarbetspartners händer det att dina personuppgifter delas med någon av dessa. Det sker enbart i de fall att uppgifterna behövs för att utföra vårt arbete.

Våra samarbetsorganisationer är:

JONO (Hemsida)
Respo i Sverige AB (leverantör)


Länkar till externa webbplatser

HT Släp Sydost ABs webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än HT Släp Sydost AB. HT Släp Sydost AB ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Användning av kakor (cookies)

Genom att använda webbplatsen och HT Släp Sydost ABs tjänster samtycker du till att HT Släp Sydost AB lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

HT Släp Sydost AB använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För HT Släp Sydost AB innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

För att underlätta för dig att sprida information från HT Släp Sydost AB webbplats i sociala nätverk som Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjepartskakor i din webbläsare.

HT Släp Sydost AB samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera HT Släp Sydost ABs kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta HT Släp Sydost AB.
Telefon: 0470-75 96 70
E-post: info@sydostslap.se
Adress: Hjalmar Petris Väg 48, 352 46 Växjö